Kleurproeven

Imprimerie Casterman hanteert de ISO 12647-2 norm voor het maken van kleurproeven. Met behulp van de juiste ICC profielen kan er een reële indicatie van het eindresultaat worden voorgelegd. In de profielen wordt rekening gehouden met het soort papiergroep en het gebruikte drukprocedé waarbij u rekening moet houden met de vele nuanceverschillen in witheid en uitdrukbaarheid tussen de verschillende leveranciers. Indien u zelf kleurproeven aanlevert, vragen wij u om de Media wedge v3 strip te downloaden en te plaatsen op de door u gemaakte proef. Deze kleurproef dient dan gemaakt te worden volgens de genormeerde ISO profielen. De Media wedge v3 strip stelt u en ons in staat om een controle uit te voeren of deze proef als persreferentie kan dienen.

Indien uw kleurproeven niet voorzien zijn van een referentiestrip of gemaakt zijn met het verkeerde profiel dan zijn wij genoodzaakt om zelf kleurproeven te maken. Deze kleurproeven wijken in de praktijk bijna altijd af van de aangeleverde proeven.

Downloads

Media wedge v3
download (9.67 KB)